top of page
Search

Nhà Trình Tường H'mong

Thực địa ngôi nhà Trình Tường của người Đồng bào H'mong Học hỏi những kỹ thuật truyền thống và kết hợp sự sáng tạo hiện tại của chất liệu Gỗ, Đá cho công trình dự án của Avocado atelier

********** Team Avocado tại Hà Giang Tháng 12, 20209 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page